O nas

Agata Czerniewska

Unikając trudnych wyborów, wykonuję dwa zawody, które wzajemnie się uzupełniają. Jestem lekarzem weterynarii i tłumaczem. Tłumaczenia zaczęłam wykonywać już podczas studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w trakcie których odbyłam wiele praktyk klinicznych w angielskich i amerykańskich lecznicach weterynaryjnych. Dzięki tym wyjazdom pogłębiłam swoją praktyczną wiedzę z zakresu weterynarii oraz poznałam terminologię medyczną w języku angielskim.

Po studiach weterynaryjnych nawiązałam współpracę z wydawnictwami medycznymi – Elsevier, Czelej, MediPage, dla których dokonałam przekładu wielu książek medycznych bądź ich fragmentów (m.in. Wielki słownik medyczny Stedmana, Interna Harrisona, Okulistyka weterynaryjna Slattera, Radiologia i ultrasonografia małych zwierząt).

W tym samym czasie ukończyłam studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych w Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu. Dzięki prowadzonym tam zajęciom zdobyłam praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu tłumaczeń ustnych, która pozwala mi wykonywać wiele tłumaczeń konferencyjnych i konsekutywnych. Tłumaczyłam m.in. szkolenia dla okulistów i optometrystów w ramach projektu Unii Europejskiej, spotkania korporacyjne w firmach farmaceutycznych, konferencje z zakresu immunologii, opisy przypadków medycznych w firmie ubezpieczeniowej Link4.

Tłumaczenia to nie tylko stawianie wyzwania słowu, ale również konieczność sprostania wielu wymagającym okolicznościom i umiejętność pracy w sytuacjach związanych z dużym stresem. Dlatego stale rozwijam się również w tym zakresie, uczestnicząc w kursach dotyczących sztuki wystąpień publicznych oraz przygotowywania prezentacji. Dzięki czemu mogę zaoferować profesjonalne tłumaczenia medyczne z angielskiego.     

Codzienny kontakt z medycyną w teorii i praktyce pozwala mi ciągle pogłębiać wiedzę fachową, coraz lepiej dbać o moich pacjentów, a także umożliwia pełne zrozumienie tłumaczonych zagadnień.

Dzięki temu wiem o czym mówię.

Piotr Kamiński

Wszystko zaczęło się pod koniec studiów w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy rozpocząłem współpracę z firmą Sita Polska w charakterze tłumacza.

Dzięki temu zdobyłem cenne doświadczenia praktyczne w tłumaczeniach ustnych, a także nauczyłem się pracować w szybko zmieniających się okolicznościach oraz skutecznie radzić sobie w zaskakujących sytuacjach.

Praca tłumacza wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, dlatego ukończyłem też podyplomowe studia dla tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego czasu regularnie biorę udział w szkoleniach z zakresu emisji głosu, technik notacji, a także obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę tłumacza.

Po kilku latach zdecydowałem zająć się tłumaczeniami specjalistycznymi. Wybrałem tłumaczenia medyczne, ponieważ uważam medycynę za jedną z najciekawszych dziedzin wiedzy. Praca podczas pierwszych spotkań o tematyce medycznej stanowiła dla mnie duże wyzwanie, ale jednocześnie dawała mi ogromną satysfakcję i pozwoliła poznawać nowe i fascynujące zagadnienia.

Od tego czasu brałem udział w tłumaczeniach szkoleń na temat soczewek kontaktowych, stożka rogówki, optometrii klinicznej, kardiologii, immunologii i wielu innych. Oprócz tego zająłem się tłumaczeniami instrukcji i opisów patentowych sprzętu medycznego, protokołów badań klinicznych, i innej dokumentacji medycznej.

Łącznie przetłumaczyłem już kilka tysięcy stron tekstów medycznych i mam za sobą setki godzin tłumaczeń ustnych; zdobyte doświadczenie umożliwiło mi w 2009 r. – jako tłumaczowi specjaliście - przystąpienie do Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Dzięki temu wiem o czym mówię.

 

Znajdziesz nas dzięki takim hasłom jak: tłumaczenia medyczne angielski lub tłumaczenia konferencyjne